Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Bystřička
Bystřička

MŠ Jeřabinka

Mateřská škola „Jeřabinka“ je v obci jedinou mateřskou školou. Provoz Mateřské škol byl zahájen 1.9.1977. Od 1.července 2001 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec. Internetové stránky školky naleznete http://ms-jerabinka.cz.

Budova mateřské školy je umístěna uprostřed obce v blízkosti místní komunikace. Mateřská škola má propojené dvě přízemní budovy se dvěmi třídami s příslušenstvím. Součástí školy je školní zahrada a školní jídelna.. Okolí školy vybízí k pozorování přírody a k vycházkám. Škola má přímo na dosah rozmanité lesy, řeku, potok, louky, domácí hospodářství aj.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenní péčí, třídy jsou heterogenní pro děti 3-7 let. Mateřská škola zajišťuje provoz od 6,30 hod.-16,00 hod.

V mateřské škole pracuje celkem 8 zaměstnanců, z toho 3 pedagogové.

Provoz školy je co nejvíce přizpůsoben potřebám dětí a rodičů žijících na vesnici. Z toho vychází i současná koncepce mateřské školy „Jeřabinka“ – je zaměřena na ekologii, ochranu životního prostředí a zdravý životní styl.

Od září 2007 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV) : Svět kolem nás - přírodou krok za krokem“.

Vize MŠ Bystřička: „Chceme se v naší mateřské škole naučit nejen ekologicky myslet, ale i ekologicky chovat“.

První prioritou naší mateřské školy je vztah člověk a příroda. .

Při rozvíjení základního kulturního vztahu ke všem složkám životního prostředí již mateřské škole na konkrétních příkladech ukazujeme modely chování, vyznačující se ohleduplností, odpovědností, porozuměním, empatií, tolerancí a upřímností. V elementární rovině objasňujeme nutnost harmonie a lidskosti, prosazujeme vkusnost, čistotu, pořádek, tvořivost i kulturu mezilidských vztahů.

Druhou prioritou naší mateřské školy je vztah člověk a zdraví.

Snažíme se vytvářet vhodné podmínky podporující zdravý rozvoj dětí – duševní i tělesný. Objasňujeme a připomínáme význam základních zásad zdravého životního stylu, a to v oblastech správné výživy, osobní hygieny, zdraví, nemoci, pohybu a poznávání vlastního těla. Podporujeme zdravý růst dětí bohatou nabídkou pohybových činností a aktivit, které co v největší míře realizujeme venku. Motivujeme je ke sportu a ke zlepšení tělesné aktivity. Učíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá (škodí), učíme děti poznávat zranitelnost svého těla, seznamujeme je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi. Učíme děti, aby se chovaly bezpečně v jakémkoliv dopravním prostředí a v každé situaci.

Nedílnou součástí ŠVP PV jsou 3 EKO projekty:
  • EKO projekt „Den stromů“ ( září-prosinec)
  • EKO projekt „Den Země“ ( leden-duben)
  • EKO projekt „Máme rádi zvířata“ ( květen-červen)

Pro nejstarší děti máme připravený celoroční projekt „Svět předŠkoláka“ advouměsíční projekt „ Seznámení se školou“ ve spolupráci se ZŠ Růžďka. Během dvou měsíců, tj.8.lekcí, plní děti program projektu v prostorách ZŠ Růžďka pod vedením pedagogů ze ZŠ.

Předškoláci jsou zařazeni do logopedického kurzu v MŠ, který se koná 1x za 14dní od 13,00-16,00 hod. v ředitelně MŠ Bystřička, pod vedením logopedické asistentky za přítomnosti rodičů.

 

[Školka - interiér]

 

Organizace a spolky

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka obce

EU

Mikroregion Střední Vsetínsko

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu aplikace

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávka elektřiny v obci

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obecní knihovna

Obecní knihovna Bystřička

Meteostanice Bystřička

Partnerská obec

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0