Bystřička - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“

Projekt „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“

Projekt je zaměřen na rekonstrukci svážnice 3L na lesní cestu 2L v délce 140 m. Součástí projektu je rovněž náhrada stávajícího nefunkčního propustku DN 1000 rámovým propustkem o světlém průřezu 2,0 m x 1,5 m a délce 15 m. Hlavním cílem operace je investice do budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury.

Tento projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova 2014 – , operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura.

 

 

 

 

Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: Zbyněk Fojtíček