Bystřička - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky“ na území ČR

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy

  1. a)  zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet

chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována,

  1. b)  nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
  2. c)  nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je

zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež

  1. d)  nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před

kontaminací trusem volně žijících ptáků. 

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky“ (470.75 kB)

Datum sejmutí: 31. 1. 2022 Zodpovídá: Svatopluk Janiš