Bystřička - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

TJ Sokol Bystřička

Historie 1919 – 2009

První kronika Sokola Bystřička obsahuje záznam o vzniku odboru Tělocvičné jednoty Sokol v Bystřičce z roku 1919.

„Ustavující schůze“ se konala hned po přednášce bratra starosty Hartiriga na Nové Hospodě ne téma: Co Čech – to Sokol, kdy se k zápisu členů přihlásili přes třicet zájemců.

Tato přednáška se konala dne 6. dubna 1919. Záznam do kroniky byl pořízen 17. srpna 1919 Janem Jurčíkem.

Činnost byla zahájena pravidelným cvičením dvakrát týdně.

Pobočka Sokola v Bystřičce uspořádala i divadelní představení.

[Vznik Sokola na Bystřičce]

Další kronika začíná zápisem ze dne 24. dubna 1938 a pokračuje až do 12. února 1950.

Členové Sokola Bystřička vyvíjeli činnost tělovýchovnou i kulturní. Schůze se konaly v hospodě Na Nové, zde byly Sokolem pořádány taneční zábavy. Předválečným starostou pobočky byl František Kacerle starší, jednatelem Karel Batla.

Po útlumu v letech 2. světové války došlo k obnovení činnosti v roce 1947.

Starostou Sokola byl nadále František Kacerle st. Z výroční zprávy Sokola dne 15. února 1948 citujeme

„V roce 1947 vykonáno: 1. ustavující valná hromada, 2 schůze výborové, 7 schůzí členských.

Počet členstva: 41 mužů, 14 žen, 5 dorostenek, 7 žáků, 11 žákyň – celkem 78 členů.

Spolkový majetek obsahuje: 1 železná bradla, 1 přenosná bradla, 1 plátěná žíněnka, 1 volejbalový míč, 1 volejbalová síť – vše v upotřebitelném stavu“ – konec citátu.

Členové Sokola secvičovali v té době prostná pro XI. Všesokolský slet, účastnili se okrskových cvičení v Jablůnce a v Křivém. V létě byla uspořádána s dětmi vycházka k Masarykově lipce na oznickém kopci. Maškarní ples 31. 1.1948 vykázal tento obrat: příjem 17. 643,- Kč, výdej 7. 175,- Kč.

Po XI. všesokolském sletu nastal v činnosti Sokola útlum způsobený reorganizací a sjednocováním tělovýchovy. Poslední zápis z této doby je ze dne 12. února 1950.

Významné oživení činnosti Sokola nastává počátkem šedesátých let.. V zimním období je cvičeno s mládeží v sále hospody Na Nové. Je upraveno hřiště pro odbíjenou u Bečvy, zde jsou pořádány rovněž sportovní dny pro mládež.

Na podzim roku 1961 jsou zahájeny přípravy výstavby přírodního kluziště U Lukášů.

Členové Sokola vyvíjejí činnost v oddílech odbíjené, šachu, stolního tenisu a základní tělesné výchovy. Předsedou výboru TJ je František Kacerle mladší.

V roce 1962 jsou postaveny šatny ke kluzišti, z důvodu nerovného terénu bylo kluziště zprovozněno jen částečně. V lednu 1964 byly zahájeny tréninky hokejistů, prvními trenéry se stali Rott Ota a Tomanec Jan. První hokejový přátelský zápas byl sehrán 5. ledna 1964 s TJ Jarcová s výsledkem 5 : 7 pro hosty. Za nečekaně velké účasti diváků bylo 19. 1.1964 sehráno utkání s TJ Liptál, kdy Bystřička zvítězila 5:4.

Na louce nad kluzištěm jsou pořádány závody v lyžování. Cvičení mládeže probíhá v sále restaurace Na Nové. V roce 1964 má TJ Sokol celkem 120 členů. Je založen oddíl odbíjené (muži, dorostenci, dorostenky) a připravuje se výstavba hřiště odbíjené U Lukášů.

První mistrovské utkání v odbíjené bylo sehráno s TJ Jablůnka 15. května 1964 s výsledkem 1:3. Turistického výletu na Štípu (35km) se účastnilo 27 členů. Máj, postavený u hospody Na Nové byl „příznivci“ skácen předčasně a musel být postavený nový U Lukášů.

V roce 1965 vyhrálo družstvo ledního hokeje okresní soutěž, nejlepšími střelci byli Milan Bártek se šesti a Vladimír Adámek s pěti góly. Během sezony bylo zničeno 45 hokejek, z toho čtyři brankářské. Koncem zimy byly dále sehrány zápasy „starých pánů“ mezi horním a dolním koncem, přátelský zápas STS Valašské Meziříčí vs. JZD Bystřička, dokonce utkání žen „horní vs. dolní konec“ (viz. fotogalerie)

Každoroční stavění a demontáž mantinelů pro kluziště, obětavost při stříkání ledu, který často při oblevě uplaval, tréninky, soutěžní i přátelská utkání mužů a později i žáků byly stěžejním znakem života TJ Sokol Bystřička v šedesátých letech. V letním období se pak z hokejistů stávali volejbalisté, kteří dosáhli rovněž velmi dobré sportovní výkonnosti.

V srpnu 1972 byly zahájeny práce na výstavbě tenisového kurtu, v roce 1973 byl uveden do provozu kotvový lyžařský vlek. Svou činnost obnovil oddíl šachu. V roce 1975 byl k šatnám na hřišti U Lukášů přistaven sál pro cvičení a stolní tenis.

Vzhledem ke stále horším klimatickým podmínkám a stále horšímu stavu dřevěných mantinelů bylo na místě přírodního kluziště zbudováno zatravněné hřiště pro minikopanou.

V roce 1991 byla TJ Sokol Bystřička registrována jako občanské sdružení, ponechala si tradiční název „Sokol“, ale zůstala v zastřešující organizaci Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Nevrátila se tedy „pod křídla“ obnovené sokolské organizace.

V roce 2002 čítala členská základna celkem 130 členů Svou činnost vyvíjí v areálu U Lukášů, který patří obci Bystřička a který má TJ Sokol v užívání a ve správě.

V roce 2002 jsou v činnosti oddíly ledního hokeje (využívá zimní stadion ve Valašském Meziříčí), tenisu, šachu, lyžování, kondiční cvičení žen (tělocvična školy Pod Růžďkou), vodní sporty a turistika, nohejbalu a minikopané.

V roce 2003 začíná „zvelebování“ areálu U Lukášů.. Starý kurt na tenis je kompletně přestavěn a nyní jsou k dispozici kurty dva. Hřiště na odbíjenou je rozšířeno a vyhovuje soutěžním zápasům v nohejbalu.

Jsou postaveny dva přístřešky pro posezení diváků při sportovních a kulturních akcích.

V sále na hřišti je zřízen „SPORTKLUB“ s občerstvením, jehož provoz zajišťuje stálou možnost použití sociálních zařízení, čistotu v areálu a zejména finanční příspěvek provozu

budov (elektřina, otop atp.) i celého areálu.

V roce 1998 je za významné finanční pomoci obce postaveno víceúčelové asfaltové hřiště s mantinely.

16. května 2009 proběhly na hřišti U Lukášů oslavy 90. výročí vzniku Sokola v Bystřičce.

Byli pozváni všichni současní i bývalí členové Sokola Bystřička. Starším členům byly předány pamětní listy. Všem účastníkům byla připomenuta historie (panely fotografií, diplomů, trofeje a jiné archiválie) a představena současnost (na všech hřištích proběhly sportovní zápasy a turnaje).

Fotogalerie