Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis a usnesení z 9. zasedání ZO Bystřička 18.09.2019 04.10.2019
Oznámení Státní veterinární správy ČR o označování psů 17.09.2019 31.12.2020
Žádost o zveřejnění informace o probíhajících měřičských pracích 12.09.2019 31.12.2019
Pozvánka na 9. zasedání ZO Bystřička 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška, opatřevní obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů "Sdružení obcí Vsetínsko" 15.08.2019 31.12.2019
Oznámení MUDr. Bubelové o ukončení činnosti 31.07.2019 31.12.2019
Závěrečný účet obce Bystřička za rok 2018 06.06.2019 30.09.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bystřička za rok 2018 06.06.2019 30.09.2019
Zpráva o výsledku hospodaření u příspěvkové organizace MŠ Bystřička za rok 2018 06.06.2019 30.09.2019
Informace o povinném předškolním vzdělávání 07.05.2019 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250-2000 Sb 04-03-2019 04.03.2019 31.12.2019
Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“ 19.02.2018 31.12.2023
Výsledky Tříkrálovské sbírky 2018 25.01.2018 28.02.2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Bystřička na rok 2013 - 2022 19.01.2018 06.02.2018
ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z FONDU ZLÍN­SKÉHO KRAJE ČÍSLO: D/1038/2017/ŽPZE 20.07.2017 20.08.2023
Podklady pro urbanistickou studii obce Bystřička 15.05.2017 31.12.2020
Podklady pro architektonickou studii sportoviště obce Bystřička 15.05.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol 2017 02.03.2017 18.03.2020
Veřejnoprávní smlouva SDH 2017 02.03.2017 18.03.2020
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci 17.02.2016 31.12.2016