Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet SOMV za rok 201816.05.201907.06.2019
Informace o povinném předškolním vzdělávání07.05.201931.12.2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY02.05.201931.05.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 201801.05.201901.06.2019
Vyhláška Finančního úřadu23.04.201931.05.2019
Informace politickým stranám, politickým hnutím a koalici o počtu a sídle volebních okrsků01.04.201931.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu01.04.201931.05.2019
Vyhrazení plochy pro volební kampaň do Evropského parlamentu01.04.201931.05.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250-2000 Sb 04-03-201904.03.201931.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.18.06.201830.06.2019
Závěrečný účet za rok 2017 obce Bystřička31.05.201830.06.2019
Publicita Projektu „Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný“19.02.201831.12.2023
Výsledky Tříkrálovské sbírky 201825.01.201828.02.2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Bystřička na rok 2013 - 202219.01.201806.02.2018
ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z FONDU ZLÍN­SKÉHO KRAJE ČÍSLO: D/1038/2017/ŽPZE20.07.201720.08.2023
Podklady pro urbanistickou studii obce Bystřička15.05.201731.12.2020
Podklady pro architektonickou studii sportoviště obce Bystřička15.05.201731.12.2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol 201702.03.201718.03.2020
Veřejnoprávní smlouva SDH 201702.03.201718.03.2020
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci17.02.201631.12.2016