rozšířené vyhledávání
Obec Bystřička
Bystřička

EU_Sběrný dvůr

Sběrný dvůrPředmětem podpory je vybudování sběrného dvora v obci Bystřička. Realizací
projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

 

EU