rozšířené vyhledávání
Obec Bystřička
Bystřička

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2013

Po loňském výpadku navazujeme letos opět na tradici vodáckých víkendů na Bystřičce.

 

Základní informace o vodáckém víkendu Bystřička 2013. – 12. ročník !!!

Hlavním pořadatel : TJ Sokol Bystřička – oddíl vodních sportů.

Termín : sobota 25. května 2013 a neděle 26. května 2013

Nadlepšení průtoku je plánováno v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin, v neděli od 9.00 do 12.00 hodin. Změna časů a množství vody je vyhrazena s ohledem na aktuální hydrometeorologickou situaci – vody je v nádrži dost.

Vzhledem k organizačním výdajům pořadatelů (úpravy trati, manipulační poplatek atp.) bude vybíráno startovné ve výši 30,- Kč na osobu a den.

Hlavní stan akce bude v recepci parkoviště Pod hrází.

Zde je možné se ubytovat ve čtyřlůžkových chatkách v chatové osadě Pod hrází.

Občerstvení účastníků bude zajištěno při startu a v cíli. Mimo to bude otevřeno občerstvení Sportklub TJ Sokol Bystřička U Lukášů.

 

Důležité pokyny ke sjíždění řeky a další organizační pokyny :

 


 • sjezd každý podniká na vlastní nebezpečí. Obtížné jezy jsou vyznačeny na mapce i na řece výstražnou značkou.
    • doporučení pro méně zkušené – prohlédněte si jezy předem nebo přeneste


   

 • sjezd je doporučen pro gumové čluny typu Pálava , RI , Orinoko a menší rafty. Kajaky vzhledem k obtížnosti jen pro vyspělé vodáky
    • sjezd pevných lodí je možný jen ve spodní polovině trati


   

 • ke sjezdu na raftech pro zájemce bez vlastního vybavení se přihlaste v předstihu na tel.604815420 – cena 160,- Kč/osobu.
    • použití záchranných vest a přileb je povinné !


   

 • v případě nouze se obracejte na pořadatele na startu, u hlídek na nebezpečných jezech, v cíli nebo v ústředí akce – recepce parkoviště Pod hrází..
    • základní zdravotnické ošetření bude poskytováno v cíli (soutok s řekou Bečvou)


   

 • pro zájemce bude (za úplatu) organizována doprava lodí a osob z cíle na start
    • řidiči vlastních dopravních prostředků jsou povinni dbát pokynů pořadatelů na startu i v cíli (soukromé pozemky)