rozšířené vyhledávání
Obec Bystřička
Bystřička

Upozornění pro majitele psů a volně pobíhajících zvířat

Upozornění pro majitele psů a volně pobíhajících zvířat

Upozornění pro majitele psů a volně pobíhajících zvířat

Roku 2020 byl novelizován zákon na ochranu zvířat proti týrání, do kterého bylo doplněno ustanovení ukládající všem povinnost zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. Porušení této povinnosti je posuzováno jako přestupek, za který může být fyzické osobě udělena pokuta až 1.000.000 Kč. Zákonodárce tak zareagoval na množství případů, ke kterým dochází a podle vysoké horní hranice možné pokuty přestupek považuje za společensky nebezpečný. Bohužel také v naší obci se s těmito případy setkáváme stále častěji. Tohoto přestupku se může dopustit i chovatel, který vede psa na vodítku! Chovatelé agresivních nebo „neposlušných“ jedinců by se měli této povinnosti přizpůsobit a buď zamezit jejich kontaktu s jinými zvířaty, nebo psy opatřit náhubkem, případně provést jiná vhodná opatření.

V praxi se stále častěji setkáváme s řešením přestupků chovatelů, kteří neučinili opatření proti úniku zvířete. Jedná se především o volné pobíhání psů bez vlivu chovatele. Množící se případy se budou řešit prostřednictvím Policie ČR pro porušení zákona 246/1992 Sb., Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání.

Chovatele upozorňujeme na výše uvedená ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyzýváme je k jejich důslednému dodržování. Pokud je nebudou respektovat, bude striktně vyžadovat aplikace uvedeného zákona včetně uložení sankce ve správním řízení. 

                                                                                                                                                  Zbyněk Fojtíček - starosta obce

                                                                                                                                                    

 

Datum vložení: 10. 5. 2023 15:39
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2023 16:14
Autor: Zbyněk Fojtíček