rozšířené vyhledávání
Obec Bystřička
Bystřička

Aktuality

Mezinárodní den dětí

Datum: 28. 5. 2021

Mezinárodní den dětí, 1.6. 2021 oslavíme společně v prostoru Sport Klubu U LUkášů na Bystřičce. VEČER DĚTÍ připravila Základní umělecká škola B-Art ve spolupráci s obcí Bystřička.

Informační leták Úřadu práce ČR k distribuci univerzálních kódů k očkování pro pečující osoby ve III.a IV.st.závislosti Příspěvku na péči

Datum: 7. 5. 2021

Informační leták Úřadu práce ČR k distribuci univerzálních kódů k očkování pro pečující osoby ve III.a IV.st.závislosti Příspěvku na péči

Možnost očkování proti COVID-19 věková hranice 55+

Datum: 3. 5. 2021

Možnost očkování proti COVID-19 věková hranice 55+

Antigenní testování

Datum: 22. 3. 2021

Ordinace MUDr. Varmuži oznamuje občanům, že od pondělí 22.3.2021 začínají testovat antigenními testy v rámci plošného testování.

Nabídka zaměstnání

Datum: 10. 3. 2021

Nabídka zaměstnání

Nabídka práce

Datum: 6. 3. 2021

Nabídka práce

OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA-PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. Pavla Varmuži

Datum: 25. 2. 2021

OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA-PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Pavla Varmuži

Oznámení praktického lékaře - Zdravotní středisko Bystřička

Datum: 5. 2. 2021

Oznámení praktického lékaře - Zdravotní středisko Bystřička

Odměna pro Tomáše Hlinšťáka za 80 bezplatných odběrů

Datum: 24. 1. 2021

Dne 24.1.2021 byla předána odměna 1.000,-Kč a publikace Valašskomeziříčské kalendárium panu Tomášovi Hlinšťákovi za reprezentaci naší obce Bystřička, kdy byl odměněn Oblastním spolkem ČČK Vsetín Zlatým křížem 3.třídy Prof. MUDr. Jánského za 80 bezplatných odběrů.
Ještě jednou Tomášovi děkuji a přeju mu další nesčetný počet dárcovských odběrů.

Informace o očkování proti COVID 19

Datum: 21. 1. 2021

Oznámení ordinace praktického lékaře MUDr. Pavla Varmuži.

Obec Bystřička získala ocenění v soutěži "Sbíráme nejlépe v roce 2020"

Datum: 9. 1. 2021

Tisková zpráva, Sbíráme nejlépe 2020,, Zlínský kraj
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ve Zlíně dne 5.1.2021

Sběrová soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení kolektivního systému ASEKOL a Zlínského kraje pro obce se sběrnými dvory ,, Sbíráme nejlépe 2020 ,, zná již ve svém 10. ročníku vítěze.

,, Samozřejmě mne mrzí, že vzhledem k protiepidemickým opatřením, nebylo možné uskutečnit slavnostnější vyhlášení vítězů zrovna v tomto jubilejním ročníku,, říká regionální manažer ASEKOLu pro Zlínský kraj, Dan Hladilin. Osobní předání cen a blahopřání k výsledku proběhlo tentokrát na úřadech jednotlivých oceněných obcí a Krajském úřadě Zlínského kraje ve Zlíně.

Vítězem se v uplynulém roce stalo ve své kategori město Kunovice, za celkový sběr elektrozařízení – města nad 5.000 obyvatel , dále obec Horní Bečva , jejíž obyvatelé sbírali nejlépe drobný materiál , včetně sběru do červených kontejnerů na elektroodpad a baterie – obce od 1.500 do 5.000 obyvatel a v kategorii malých obcí do 1.500 obyvatel za výborné celkové výsledky ve sběru obec Bystřička.

Každý z výherců obdrží od ASEKOLu a Zlínského kraje motivační finanční odměnu pro svou další práci ve výši 20.000,- Kč. Blahopřejeme !

Vánoční pozdrav 2020 dětí mateřské školy Jeřabinka v Bystřičce

Datum: 23. 12. 2020

I v tomto byť zvláštním, přesto předvánočním čase, děti z Mateřské školky Jeřabinka Bystřička nacvičily vystoupení, které věnují pro potěšení všem lidem dobré vůle

Ježíškova pošta

Datum: 5. 12. 2020

Milé děti,
své přání Ježíškovi můžete posílat prostřednictvím schránky "Pošta pro Ježíška u Betlému na Bystřičce. Jestli se vám přání splní, záleží jen na tom, jak budete poslušné.

Domácí hospic Devětsil

Datum: 23. 11. 2020

Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil, který patří mezi služby poskytované Diakonií Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdravení (např. onkologická, orgánové selhání, apod.). Často mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním stádiu směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou se snaží respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí. Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo specialista (např. onkolog) po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky podle aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány. Podle potřeby provádíme pleurální punkce či punkce ascitu. Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či oxygenátor na podporu dýchání). Sociální pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme v jejich péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod. denně 7 dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Dovolte mi na závěr uvést část z dopisů, které jsme dostali od rodin po ukončení hospicové péče:
„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma, ve svém prostředí, které tolik miloval, se svými blízkými a se svou rodinou. Když jsem se dověděla, že onkologická léčba přestala účinkovat a manžela propustili do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním manžela. Netušila jsem, co to všechno obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi mě napadaly myšlenky, jestli mu neškodím. Na doporučení jsem se obrátila na Domácí hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím sester, které nás navštěvovaly doma, jsem dostala pomoc a cenné rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou, která byla schopna naslouchat mým projevům smutku a steskům. Zajistily rovněž léky a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím spojeno. Máte můj velký obdiv a vřelé poděkování.“
Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem se na Vás obrátil s prosbou o pomoc při řešení naší těžké životní situace - těžké nemoci mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila Vaše pomoc jako neřešitelná, snažili jste se najít a našli jste řešení a pomocnou ruku pro nás. Sestřička a pan doktor byli obrovskou pomocí nejen pro nás, ale především pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl: „Prosím tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé.“ Byl rád a štastný, že úpřimný zájem o něj mají lidé, kteří rozumí jeho nemoci a jeho potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která pomoc a vlídné slovo v této situaci velmi potřebovala. Patří Vám obrovský můj dík a celé naší rodiny. Nikdy mě nenapadlo, jak velmi je taková služba důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme oslavy narození malého dítěte – Božího Syna v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší okolí ke smrti – narození do věčnosti. Existuje dobrá smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen přechází na „druhou stranu života“, potom už umírání nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i to, že se učíme denně umírat svému sobectví a růst ve službě a lásce k bližním – přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat jednou bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět navracíme …
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon 737 266 974, e-mail devetsil@diakonievsetin.cz

Podpořme zdravotníky v I. linii

Datum: 15. 11. 2020

Podpora Hasičů

Doporučení České Lékárnické Komory pro pacienty

Datum: 21. 10. 2020

Doporučení České Lékárnické Komory pro pacienty, kteří nemohou vycházet ze svých domovů

Cvičení pro ženy

Datum: 1. 9. 2020

Cvičení pro ženy

Myslivecký den

Datum: 17. 8. 2020

Pozvánka na Myslivecký den

Otevírání Dopravního terminálu

Datum: 22. 6. 2020

Reportáž z otevírání Dopravního terminálu

SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ČEZ

Datum: 12. 6. 2020

Seznam plánovaných odstávek v období od 12.06.2020

Železná sobota SDH Bystřička

Datum: 15. 5. 2020

Železná sobota SDH Bystřička

Informace o výskytu onemocnění COVID-19 ve Zlínském kraji 4.4.2020

Datum: 4. 4. 2020

Informace o výskytu onemocnění COVID-19 ve Zlínském kraji 4.4.2020

Pozvánka na Mikulášskou nadílku

Datum: 2. 12. 2019

.

Volná pracovní místa v sociálních službách

Datum: 18. 11. 2019

Volná pracovní místa v sociálních službách

Andělská Bystřička - 3. ročník hudebního festivalu

Datum: 13. 6. 2019

Andělská Bystřička
3. ročník festiválku WORLD MUSIC
šestičlenná formace ze Lhoty, veselé písničky k tanci v originálním hávu
Sobota 6. července od 17.00 – 23.00 hod | Letní kino Bystřička
17.00 – CIRKUS LÁSKOHRAD
kytara a housle v písničkářském podání z VM
18.00 – HONZA HLUCHÁŇ a Radek Gerla
harmonium a kapela, osobité skladby Andělem dvojnásobně
oceněného autora a zpěváka
19.00 – JARDA SVOBODA & PŘÁTELÉ ČLOVĚKA
Po celý večer kvalitní občerstvení, čajovna a Sváteční Cimbálovka CM, Po ukončení festivalu v 23.00
odvoz AUTOBUSEM směr Valmez a Vsetín. Možnost ubytování – Kemp Ranč Bystřička 604 271 197
Vstupné 200,- Kč, do 18 let 100,- Kč, děti do 6 let zdarma
folklorbeat z Valmezu.

Zpravodaj obce Bystřička č. 1/2019

Datum: 15. 4. 2019

Po rozkliknutí odkazu se zobrazí obsah zpravodaje

Veřejná sbírka

Datum: 10. 4. 2019

Diagonie Broumov pořádá v součinnosti s obecním úřadem Bystřička veřejnou sbírku použitých věcí.

Zrušení sběrného místa "Pod Vaňkovým vrchem"

Datum: 14. 3. 2019

Oznámení občanům o zrušení sběrného místa v lokalitě Vaňkův vrch.

Tříkrálová sbírka 2019

Datum: 14. 1. 2019

Koledníci

Češkův mlýn den otevřených dveří

Datum: 7. 9. 2018

Dne 15.9.2018 od 13 až 18 hodin proběhne Den otevřených dveří v Češkově mlýně tak jako každoročně s bohatým programem.

Den s Policií ČR 9.9.2018

Datum: 5. 9. 2018

Dne 9.9.2018 od 14,00 do 17,00 hodin proběhne ve Vsetíně na stadionu v místní části ohrada Den s Policií ČR. Bude vystavena technika, kterou PČR využívá, předvedou se policejní psi i koně. Najdete i prezentaci Městské policie, BESIP, Celní správy a Českého červeného kříže.

Nabídka pracovní pozice - obsluha čerpací stanice

Datum: 23. 7. 2018

Pozice :Obsluha čerpací stanice
Do našeho týmu přijmeme kolegu ,nebo kolegyni na pozici obsluha čerpací stanice.

Požadujeme :

-slušné a profesionální vystupovaní
-chut se učit novým věcem
-smysl pro odpovědnost
-komunikativnost
-základní zkušenosti s prací na PC
-zkušenosti z oboru vítána-není podmínka

Nabízíme:

-práce v příjemném kolektivu
-solidní jednání
-veškerá potřebná školení
-příspěvek na občerstvení
-odměny při plnění stanovených plánů
-možnost kariérního rozvoje


Typ :plný úvazek,částečný úvazek

Provoz knihovny v době letních prázdnin

Datum: 29. 6. 2018

PROVOZ
MÍSTNÍ KNIHOVNY
na BYSTŘIČCE
O PRÁZDNINÁCH
*******************************************************************
OTEVŘENO
každou
STŘEDU od 8:30-11:30,14:00-17:30h.
Mimořádně OTEVŘENO
Út 3.7.2018 od 8:30-11:30,14:00-17:30h.
ZAVŘENO
ST 4.7.2018

ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2. ročník festivalu WORLD MUSIC

Datum: 29. 6. 2018

ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2. ročník festivalu WORLD MUSIC

Zpravodaj 1/2018

Datum: 12. 6. 2018

Nové číslo zpravodaje.

Nabídka zaměstnání

Datum: 24. 5. 2018

STROJÍRENSKÁ FIRMA S TRADICÍ A PERSPEKTIVOU
Neváhejte! Přijmeme na plný úvazek do hlavního pracovního poměru:
Skladníka do ústředního skladu
- manipulace s materiálem
- dělení materiálu
- skladová evidence
Požadavky
- trestně právní bezúhonnost
- ochota a chuť pracovat
Vybraným zájemcům o spolupráci s námi nabízíme:
- náborový příspěvek ve výši 5 000 Kč,
- mzda 120,- Kč/ 1 hod + příplatky
- nové osobní auto každé 2 roky
- stravenky 80,- Kč;
- příjemné pracovní prostředí,
- stanete se součástí týmu aktivních zaměstnanců;
Volejte ihned: 777 345 624 (pana Ivo Zmijarova),
Pište na e-mail: ivo@feropol.cz
FEROPOL s.r.o. Bystřička 237

DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM

Datum: 21. 5. 2018

DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM
Kemp Ranč Bystřička

Pro občany obce Bystřička je k dispozici 50 vstupenek zdarma systémem „Kdo dřív přijde, ten je na divadle“, k vyzvednutí na OÚ Bystřička. S sebou si vezměte deky, karimatky pro případ, že by už na lavicích nebylo místo. Autobusová doprava tam i zpět zajištěna z autobusového nádraží do kempu. V případě nepřízně počasí Vás budeme informovat o pořádané akci.


Sobota 26.května 2018 od 19:00hod.

Odjezdy autobusů na představení
(jízdné hradí obec Bystřička a Růžďka)

Číslo spoje 18052601

Bystřička žel.stan..........................18.05
pošta..............................18.09
ObÚ...............................18.11
škola..............................18.13
ZD.................................18.15
kemp Ranč....................18.18

45 minut po ukončení programu je odjezd zpět.Číslo spoje 18052602

Růžďka vozovna ČSAD …..18.33
Masna.....................18.35
U Lošků..................18.37
Bystřička obchod Jednota …..18.39
ZD...........................18.41
kemp Ranč..............18.45

15 minut po ukončení programu je odjezd zpět.

Jenom šlapat nestačí

Datum: 13. 3. 2018

Beseda se Svaťou Božákem, autorem knihy: "Kdo spí, nevyhraje" o závodu napříč Amerikou - Race Across America RAAM 2017

Hasiči naší obce zasahovali u nehody.

Datum: 22. 1. 2018

Dne 22.1.2018. v odpoledních hodinách v naši obci došlo k nehodě automobilu, při které naše jednotka zasahovala.

Betlémské světlo

Datum: 20. 12. 2017

Belémské světlo

Pozvání na předvánoční koncert Jožky Šmukaře a jeho cimbálové muziky ve Vsetíně

Datum: 6. 12. 2017

Dobrý den,
přijměte pozvání na předvánoční koncert Jožky Šmukaře a jeho cimbálové muziky ve Vsetíně s ochutnávkou vína, 13. prosince 2017. Minulý týden začal předprodej vstupenek u nás v informačním centru ve Vsetíně.
Jste srdečně zváni.

Pozvánka na veřejné projednání urbanistické a archtitektonické studie obce Bystřička

Datum: 19. 10. 2017

Vážení občané,
srdečně Vás zveme na představení
urbanistické a architektonické studie
obce Bystřička a sportoviště „U Lukášů“,
které se koná v úterý 24.10.2017 od 17 hodin na hřišti „U Lukášů“
Zbyněk Fojtíček

Pozvánka na výstavu

Datum: 18. 10. 2017

Diakonie Vsetín Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Šumný Vsetín, která se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017 od 15,30 hodin ve vestibulu kina Vatra ve Vsetíně.

Myslivecký den

Datum: 11. 8. 2017

19. 8. 2017 od 13.00 na hřišti U Lukášů.
Střelba ze vzduchovky, skákací hrady – opičí dráha, skluzavka, jumping, sokolník, projížďky na koních, malování na obličej, pískohraní, dle počasí i hasičská pěna – doporučujeme vzít dětem náhradní oblečení. Bohaté občerstvení a bohatá tombola.

Kvalita vody na přehradě Bystřička

Datum: 3. 8. 2017

http://www.khszlin.cz/24994-koupani-ve-volne-prirode-rekreacni-sezona-2017

Zájezd do partnerské obce Bystrička

Datum: 13. 7. 2017

OBEC BYSTŘIČKA
POŘÁDÁ ZÁJEZD DO
PARTNERSKÉ OBCE

BYSTRIČKA U MARTINA

U PŘÍLEŽITOSTI HUDEBNÍHO FESTIVALU
BYSTRIČSKÁ SLIVKA

ODJEZD AUTOBUSU V SOBOTU 22.7.2017 v 8:00 HOD. OD OBECNÍHO ÚŘADU

Program: sportovní soutěže, turistika, od 14 hodin hudební festival Bystričská slivka

Přihlášky a bližší informace na tel. čísle 571 443 258 nebo 775 076 042 u paní Smilkové

cena zájezdu 150,-Kč osoba

Zpravodaj 2/2017

Datum: 5. 6. 2017

Byl vydán nový zpravodaj.

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Datum: 19. 5. 2017

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Kontejnery na BIOODPAD již jsou v obci

Datum: 4. 4. 2017

První kontejnery jsou již po obci rozmístěny.
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Výsledky Tříkrálové sbírky

Datum: 9. 1. 2017

V obci Bystřička byla Tříkrálová sbírka podpořena občany celkovou částkou 14.659,-Kč. Mnohokrát děkuji občanům za tuto podporu. Kam tyto peníze jdou je možné se dozvědět v další aktualitě.
Největší dík však patří třem hlídkám Tříkrálové sbírky a jejich dospělým doprovodům, kdy v mrazivém počasí byly ochotny účastnit se této chartitativní akce a zazpívaly i koledu ve zkrácené verzi. Ještě jednou děkuji všem.

Kam putují peníze z Tříkrálové sbírky

Datum: 9. 1. 2017

Kam putují peníze z Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2017

Datum: 4. 1. 2017

Tak jako v uplynulé roky i letos je pořádána Charitou Vsetín Tříkrálová sbírka, která proběhne v sobotu 7.1.2017 v době od 9:00 hod. do 15:00 hodin. V obci Bystřička budou chodit tři hlídky vždy v doprovodu dospělé osoby.

Bystřičský betlém

Datum: 21. 12. 2016

Pár šikovných lidiček vytvořili náš nádherný betlém. Děkuji všem, kdo se na jeho tvorbě podíleli. Zbyněk Fojtíček

Zpravodaj 4/2016

Datum: 12. 12. 2016

Byl vydán nový zpravodaj.

Zpravodaj 3/2016

Datum: 14. 11. 2016

Byl vydán nový zpravodaj.

Oznámení ČEZ

Datum: 7. 9. 2016

Oznámení ČEZ

Pozvánka

Datum: 12. 8. 2016

OBCE
BYSTŘIČKA a BYSTRIČKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
KTERÉ BUDE PROBÍHAT

20.8.2016

NA HŘIŠTI „U LUKÁŠŮ“

SOUTĚŽIT SE BUDE VE
VOLEJBALU, NOHEJBALU
A PETANGUE
odpoledne hraje dechová hudba BYSTRIČKA
VEČER DISKOTÉKA
ZÁROVEŇ PROBĚHNE LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI PRO DĚTI
ZAČÁTEK V 12:00 hodin.

ZVĚŘINOVÉ HODY Mysliveckého sdružení Bystřička přehrada

Myslivecký den

Datum: 3. 8. 2016

Dne 20. 8. 2016 se od 13.00 uskuteční na hřišti U Lukášů Myslivecký den.

Zásah jednotky hasičů z 9. 7. 2016

Datum: 11. 7. 2016

Zpráva z výjezdu hasičské jednotky

Zpravodaj 2/2016

Datum: 27. 6. 2016

Byl vydán nový zpravodaj.

Čištění sdudní

Datum: 8. 4. 2016

Čištění studní

Výzva Hl. hygienika

Datum: 4. 4. 2016

Méně solit

Zpravodaj 1/2016

Datum: 20. 3. 2016

Byl vydán nový zpravodaj.

Výnos Tříkrálové sbírky na Bystřičce

Datum: 12. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016
V letošním roce proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Charita ČR. V našem okrese se této role zhostila pobočka Charity ve Vsetíně.
Na konečnou částku , která byla vybrána si ještě počkáme, ale můžeme konstatovat, že dvě skupiny, které koledovaly na Bystřičce vykoledovaly částku 10.314,-Kč a to díky Vám, kteří jste do Tříkrálové sbírky přispěli jakoukoliv částkou. Jsem rád, že již druhým rokem se tato prospěšná akce uskutečnila i v naší obci a já děkuji jak koledníkům pod vedením pana Ing. Petra Vlčka a paní Pavly Mikešové, tak i Vám občanům za přispěné částky, které budou využity v okrese Vsetín tímto způsobem:
- Přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé životní situaci
- Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí
- Finanční příspěvek na nákup vozidla pro pečovatelskou službu, které denně dováží obědy uživatelům této služby
- Podpora domácí hospicové péče.

Oznámení dětské lékařky MUDr. Bubelové Marie

Datum: 22. 12. 2015

Oznámení dětské lékařky
MUDr. Bubelové Marie
__________________________________________


Dětská lékařka MUDr. BUBELOVÁ, oznamuje , že
od 28.12.-4.1.2016 včetně
bude čerpat DOVOLENOU.
Zastupovat ji bude MUDr.Zatloukalová,
Ratiboř (po,st,pá), Hošťálková(út,čt).

OZNÁMENÍ Zdravotní středisko Bystřička zubní ordinace MDDr.Baníka

Datum: 22. 12. 2015

OZNÁMENÍ
Zdravotní středisko Bystřička
zubní ordinace
MDDr.Baníka
oznamuje, že
od 23.12.-5.1.2016
má dovolenou.
Pohotovost :
Po-Pá od 8:00-12:00 hod. poliklinika Vsetín
Víkend: Fakultní nemocnice Olomouc
Tel.585854575

Zpravodaj 5/2015

Datum: 14. 12. 2015

Byl vydán nový zpravodaj.

Vánoční pokoj

Datum: 23. 11. 2015

Vánoční pokoj

Informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Datum: 19. 11. 2015

Informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Tisková zpráva

Datum: 13. 11. 2015

Konečně mohou téměř 4 miliony poplatníků daně z nemovitých věcí platit daně snadně – přes SIPO

Poskytnutí dotace na činnost jednotky SDH Bystřička od Zlínského kraje

Datum: 11. 11. 2015

Zlínský kraj přidělil v roce 2015 dotaci ve výši 3.000,-Kč jako "Výdaje spojedné s činností SDH Bystřička".

Kotlíkové dotace

Datum: 27. 10. 2015

Operační program Životní prostředí
2014-2020 na podporu výměny kotlů v domácnostech

Jízdní řád autobusů ČSAD Vsetín a.s. v době uzavírky žel. přejezdu v obci Bystřička

Datum: 7. 10. 2015

Jízdní řád autobusů ČSAD Vsetín a.s. v době uzavírky žel. přejezdu v obci Bystřička

Bystřičkou zněly sirény svolávající hasiče.

Datum: 28. 9. 2015

Zpráva o výjezdech hasičského sboru v září 2015

Noční soutěž hasičů

Datum: 18. 8. 2015

.

Hasiči Bystřička – zásah 18. 11. 2014

Datum: 20. 11. 2014

Dne 18. 11. 2014 byl naší jednotce v 17:14vyhlášen požární poplach. Podle informací ze zaslaných SMS z Krajského operačního integrovaného systému se jednalo o požár vozu v průmyslovém objektu ve Valašském Meziříčí, část Krásno, ulice nádražní.

SDH Bystřička

Datum: 1. 11. 2014

Zde jsou nastoupeni Ti co budou v případě požáru, povodně, nebo v jakékoli jiné situci,kdy bude jejich pomoc potřeba.Naše jednotka je připravena chránit vaše majetky a udělat vše pro to,aby škody a následky byly co nejmenší.

Bystřička hostila šestý ročník tábora pro překladatele

Datum: 26. 8. 2013

.

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2013

Datum: 9. 5. 2013

Po loňském výpadku navazujeme letos opět na tradici vodáckých víkendů na Bystřičce.

Pověstmi opředené skály Vsetínských vrchů. Tip na hezký výlet

Datum: 8. 3. 2013

.

Restaurace Na Nové: sázka na dobroty hotové

Datum: 8. 3. 2013

.

Vlasta Češková: nejstarší Češka

Datum: 8. 3. 2013

.

2. valašská vanštrokiáda - archivní film z roku 1980

Datum: 24. 10. 2012

Archivní dokument Ladislava Vrby

Pátý ročník překladatelského tábora se konal na Bystřičce

Datum: 27. 8. 2012

.

Fotografie ze soutěže mladých hasičů

Datum: 6. 6. 2012

.

Zavěšení zvonu

Datum: 7. 7. 2011

.

Fotografie ze závodů dračích lodí

Datum: 4. 7. 2011

.

Stavba zvoničky

Datum: 3. 5. 2011

.

Propozice vodáckého víkendu 2011

Datum: 1. 5. 2011

.

Fotografie z obecního plesu

Datum: 26. 1. 2011

.

Silvestrovský ohňostroj 2010/2011

Datum: 1. 1. 2011

.